شیخ مفید

درگذشت

درگذشت شیخ مفید در جمعه، دوم یا سوم ماه رمضان سال ۴۱۳ق درگذشت. شیخ طوسی، ازدحام مردم از همه مذاهب برای نماز گزاردن…

خواجه نصیرالدین طوسی

فارسی
العربية فارسی