نشستهای شورای علمی

برگزاری دومین جلسه شورای عالی و علمی دانشنامه امام کاظم(ع)

دومین جلسه شورای عالی و علمی دانشنامه امام کاظم(ع) با حضور شورای عالی و علمی دانشنامه، روز یکشنبه 10 بهمن 1400 در مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی امام موسی کاظم(ع) قم برگزار شد. در این جلسه که با حضور شورای عالی و علمی دانشنامه برگزار شد در
فارسی
العربية فارسی