اخبار فارسی

هفتمین جلسه دانشنامه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد

هفتمین جلسه دانشنامه مورخ 01/03/1401 در محل دانشنامه با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید و بعد از تبادل اطلاعات موارد زیر مصوب گردید: مقرر شد در بخش نصوص امامت یک مدخل کلی وجود داشته باشد و سه الی چهار مدخل خرد تعریف شود و استفاده کنیم.در

ششمین جلسه دانشنامه امام موسی کاظم(ع) برگزارشد

ششمین جلسه دانشنامه امام موسی کاظم(ع) در محل دانشنامه برگزار شد. ششمین جلسه دانشنامه مورخ 18/02/1401 در محل دانشنامه با حضور اعضاء برگزار گردید و بعد از تبادل اطلاعات موارد زیر مصوب گردید: ویژگیهای امام مستقل از ادله اثبات امامت کار

چهارمین جلسه دانشنامه امام موسی کاظم(ع) برگزارشد

چهارمین جلسه دانشنامه امام موسی کاظم(ع) در محل دانشنامه برگزار شد. همزمان با سالروز تولد امام حسین(ع) چهارمین جلسه دانشنامه امام موسی کاظم(ع) در مورخ 15/12/1400 در محل دانشنامه برگزار شد. در این جلسه که با حضور شورای عالی و علمی

سومین جلسه شورای عالی و علمی دانشنامه امام کاظم(ع) برگزار شد

سومین جلسه شورای عالی و علمی دانشنامه امام کاظم(ع) با حضور شورای عالی و علمی دانشنامه، روز یکشنبه 24 بهمن 1400 در مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی امام موسی کاظم(ع) قم برگزار شد. در این جلسه که با حضور شورای عالی و علمی دانشنامه
فارسی
العربية فارسی